СОФИЯ МИМО ИНКУБАТОР - Младежите за Интегрирано в Мрежи Образование

User info

Welcome, Guest! Please login or register.НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Posts 1 to 3 of 3

1

В тази тема ще намерите кратко представяне на консултантите по проекта.

0

2

Здравейте,
     Казвам се Силвия Николаева и в проекта освен координатор ще участвам и като консултант. Опитът ми като университетски преподавател по няколко управленски дисциплини, но най-вече практическите ми умения, натрупани от участие в наши и международни проекти и програми, ме карат да се надявам, че бих могла да съм полезна на екипите по въпроси, свръзани със следните теми:
     - управление на образователни проекти;
     - учене и образование в мрежа;
     - мениждмънт на учебни групи и среди;
     - европейски политики и практики в сферата на образованието;
     - "Учещите градове".
    Насреща съм за вашите въпроси.
     С някои от моите публикации в изброените области, както и с такива на моите колеги от МИМО-Интераула, можете да се запознаете от рубриката "Публикации" на сайта на Сдружението - тук

0

3

Здравейте!

Аз съм Миглена Герасимова, урбанист и доктор по социология - градски изследвания.

След няколко годишната ми работа като проектант и консултант по градско планиране по естествен път стигнах до активистката работа в НПО сектора. Там насочих усилията си, в сферата на градското планиране и устойчивите градове, което по късно ме доведе до изследователска работа в областта на градските изследвания и гражданското участие в процесите по изменение и развитие на градовете и градската структура. Като изследовател, имах възможност да работя по различни казуси, свързани с измененията на градската среда и мястото на хората в този процес; свързани с малцинствата, като мигранти и бежанци; особеностите на многоезичните градове; изследвания на пазара на труда и мястото на доброволците в него и редица други. Като консултант подпомагам НПОта и общински администраци да работят по успешно заедно. През годините натрупах и значителен опит в международна среда на два континента, както академична, така и практическа. Всичко това ме доведе до Визия за София, където като координатор в сферата на социалните и културни аспекти от планирането на средата имам възможност да приложа на практика всичкия си опит и натрупани с годините модели на взаимодействие. Това в сферата на равенство и равноправие, достъп до ресурси (социални и икономически), балансирано развитие, културно наследство, творчество, градска идентичност, общностно развитие и др. 

Вярвам, че мога да подпомогна работата по Инициативата Учещи се градове, като консултант в следните теми:

(1) Зелени и здравословни учещи градове
Интегрирани градски мрежи за здравно и екологично образование;
Интегрирани градски мрежи за спорт, туризъм и здравословен начин на живот;

(2) Равноправни и приобщаващи учещи градове
Интегрирани градски мрежи за приобщаващо образование;
Интегрирани градски мрежи за гражданско, културно и (интер)културно образование;

(3) Достойна работа и предприемачество в учещия град
Интегрирани градски мрежи за професионално образование и кариерно ориентиране;
Интегрирани градски мрежи за образование и обучение по предприемачество;
Интегрирани градски мрежи за учене през целия живот.

0