СОФИЯ МИМО ИНКУБАТОР - Младежите за Интегрирано в Мрежи Образование

User info

Welcome, Guest! Please login or register.НАШИТЕ МЕНТОРИ

Posts 1 to 2 of 2

1

В тази тема ще намерите кратко представяне на менторите по проекта.

0

2

Привет от мен!
Аз се казвам Цветослав Николов и ще бъда един от менторите в проекта. Интересите ми са насочени най-вече към подтемата „Интегрирани градски мрежи за спорт, туризъм и здравословен начин на живот” и са свързани основно с 12 годишния ми опит като инструктор по традиционни японски бойни изкуства и член на ръководството на клуб „Шинбукан” (понастоящем и член на УС на федерацията, в която членува клуба – Българска Федерация по Кендо). Заеманата от мен позиция предполага съчетаването на различни роли – практикуващ, треньор, методик, иноватор, посредник, лидер и организатор. Тези роли от своя страна са пряко свързани с едни или други аспекти от работата в мрежа, касаещи най-вече организирането и провеждането съвместно с други спортни клубове и федерации на семинари, демонстрации, дейности за популяризиране на практикуваните спортове, участие в спортни изложения, благотворителни мероприятия, международни и национални първенства, спортни лагери, включване в междуклубни разменни тренировки, както и директна обмяна на опит основно чрез неформални срещи. Работата в мрежа несъмнено притежава много достойнства и разкрива нови възможности за оптимизирането на дадена дейност, но същевременно крие и редица предизвикателства. Надявам се, че с опита, който имам в сферата на спорта, както и с опита ми като университетски преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", ще успея да допринеса за успешното реализиране на проекта „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи”.

0