СОФИЯ МИМО ИНКУБАТОР - Младежите за Интегрирано в Мрежи Образование

User info

Welcome, Guest! Please login or register.ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Posts 1 to 5 of 5

1

В тази тема ще намерите полезни връзки, които ще ви позволят да се запознаете в детайли както със самия проект, неговтото развитие и последните новини,  така и с различни добри практики и инициативи, идейно сързани с Инкубатора. Информацията ще се актуализира  и допълва непрекъснато, но в същото време, ще разчитаме и на вашето участие в темата. Ето защо, ако намерите интересни сайтове, публикации, снимки или нещо, което бихте желали да споделите - публикувайте линк, за да може всички да разгледаме и коментираме.

Проект „Инкубатор на интегрирани образователни мрежи в големия град“  - уебсайт
https://ciinobg.wixsite.com/mimointerau … sxoIXL77Sg

Facebook на МИМО Интераула
https://www.facebook.com/mimointeraula/

Фейсбук на Проекта 
https://www.facebook.com/mimointeraula/

Столична община
https://www.sofia.bg/

Столична община, Дирекция ПИСТ
https://m.facebook.com/story.php?story_ … 4106213255

Визия за София
https://vizia.sofia.bg/

Facebook   на Център за излседване и иновации в неформалното образование
https://www.facebook.com/ЦИИНО-131259070372028/

Сайт на ЮНЕСКО - Learning cities
http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

0

2

Здравейте,
       С радост бих споделила и други полезни връзки, на които съм попадала.

      - Визия за София, представена вече от Деси по-горе,  е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Визия за София ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.
         сайта: https://vizia.sofia.bg/sofia-vision/

       -  Институтът по публична администрация полага системни усилия да стимулира и популяризира иновативните управленски практики в държавната администрация. През последните години специална тема за Института са и "учещите организации". Информация и за двете инициативи - "Рейтинг на учещите организации" и "Добри практики" можете да намерите на този сайт - рублика "Форуми и конкурси", откъдето можете да свалите и сборниците с добри практики от последните няколко години -
          сайт:  https://www.ipa.government.bg/bg/konkur … i-praktiki

       -  PASCAL International Observatory e  глобален съюз на изследователи, политически анализатори, вземащи решения и местни практикуващи служители от правителството, висшето образование, неправителствените организации (НПО) и частния сектор. PASCAL произхожда от голяма конференция, организирана от ОИСР в Мелбърн през 2002 г. относно важността на изучаването на градове и региони за регионално развитие. Фокусът на PASCAL е върху развитието и обновяването на мястото. Специално внимание се отделя на ролята на социалния капитал и ученето през целия живот в тези процеси, като се има предвид как може да се постигне устойчиво икономическо, социално и културно развитие в полза на съответните общности.
            сайт:  http://pascalobservatory.org/about/introduction

       -  Европейска проектна мрежа: Справяне с неравностойното положение за изграждане на приобщаващи градове за учене  - Мрежата ще разгледа начините, по които градовете могат да играят роля в осигуряването на достъп чрез формално, неформално и самостоятелно учене до по-големи възможности. Това ще включва и тяхната роля по отношение на борбата с безработицата сред младите хора за здравословно остаряване. Достъпът и социалната справедливост са важни области на стремеж.
            линк:  http://lcn.pascalobservatory.org/networks/disadvantage

       -  Учещи градове:  посрещане на днешните предизвикателства за по-добро бъдеще - Ученето на градовете се сблъсква и предизвиква от редица критични въпроси, които са глобални по своя мащаб, въздействие и значимост, и които заплашват стремежа към мирна, хармонична и устойчива цивилизация на планетата Земя. Тази мрежа ще разгледа начините, по които учениците могат да отговорят на критични глобални проблеми и да изградят глобално съзнание и гражданство за толерантен, мултикултурен и устойчив свят.
            линк:  http://lcn.pascalobservatory.org/networ … challenges

       -  Оползотворяване на културните политики в изграждането на устойчиви градове за учене: Тази мрежа ще проучи начините, по които културните политики и институции могат да бъдат използвани в изграждането на приобщаващи и устойчиви градове за обучение. Нейната работа ще включва разглеждане на ролята на институции като музеи, галерии и библиотеки за насърчаване на ученето в техните общности. Тази мрежа ще вземе предвид културните стратегии, докладвани на презентациите на City Showcase на конференцията PASCAL Glasgow през 2016 г.
          линк:  http://lcn.pascalobservatory.org/networ … ustainable

       -  Туристически градове за предприемачество: Тази мрежа ще проучи как предприемаческите умения, нагласи и стратегии, включително иновативните подходи за партньорство, могат да добавят стойност към ученето на градски инициативи. Въз основа на последните проучвания за развитието на учебните градове и за развитието на предприемачески умения и нагласи, той ще разработи насоки за създаване на „Предприемачески образователни градски региони“. Чрез съвместна работа и чрез сравняване на най-добрите практики партньорите ще разработят три оперативни теми, които са взаимосвързани, за да се постигне максимален ефект: (1) Вграждане на предприемачески умения и нагласи в рамките на цялото формално и неформално образование; (2) Интелигентни градски инициативи, в които акцентът ще бъде поставен върху повишаване на цифровите умения за всички; (3) Работете в партньорство, за да използвате ефективно ресурсите.
           линк: http://lcn.pascalobservatory.org/networ … preneurial

       -  Свързване на градските и селските образователни инициативи: Тази мрежа ще проучи отличителните образователни потребности на селските общности, за да намери начини, по които инициативите за учене в града могат да подкрепят развитието на обучението и стабилното изграждане на селските и градските общности.
           http://lcn.pascalobservatory.org/networks/urban-rural

Last edited by Silvia Nikolaeva (2019-05-06 18:41:14)

0

3

Ето и още полезни връзки към интересни статии, сайтове на организации и добри практики.

The Dark Side of Interorganizational Relationships: An Integrative Review and Research Agenda
Учените в различните сфери на управление обръщат все по-голямо внимание на т.нар "тъмна страна" на взаимовръзките. В статията се обобщава концепцията за „тъмната страна” и нейните прояви в междуорганизационните взаимоотношения. Очертават се основните констатации за причините, последствията и модериращите фактори на проявите на „тъмната страна“. Представя се усъвършенствана теория за различните й измерения.

Линк: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 … 6318804027

Untangling the Networking Phenomenon: A Dynamic Psychological Perspective on How and Why People Network
В статията се обръща специално внимание на психологическите причини, мотивиращи хората да изграждат, поддържат и участват в социалните мрежи. Целта на този преглед е да хвърли светлина върху динамичните, психологически процеси в центъра на индивидуалното развитие на професионалните отношения.  Авторите предлагат един различен концептуален модел и поглед върху социалните мрежи.

Линк: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10 … 6315582247

Strategic & Serendipitous Networking
Стратегическата работа в мрежа е концепция, основана на намирането и достигането до други, които могат да спомогнат за улесняване на крайната ви цел. Както подсказва името, стратегическата мрежа включва създаването на план или стратегия, която ще ви помогне да се свържете с правилните хора. Има няколко области, които трябва да се вземат предвид при разработването на вашата стратегия за работа в мрежа. Ето защо тази статия би могла да ви е изключително полезна.

Линк: https://www.networkingfornicepeople.com … networking

Coalition of essential schools
В сайта на Коалицията се разглежда идеята за образователна система, която дава на всички ученици интелектуални, емоционални и социални навици и умения, които им помагат да станат информирани граждани, които активно допринасят за демократичното и справедливо общество. Залага се на разбирането, че няма две еднакви училища и в този смисъл се изследват възможностите на различните учебни общности. Всяка от публикациите на сайта има своята стойност и би могла да бъде източник на много нови идеи.

Линк: http://essentialschools.org 

Ontario eLearning consortium

В сайта на Консорциумът ще имате възможност да се запознаете със съществуващи учебни практики в различни учебни заведения. 

Линк: https://www.elearningstudents.ca

Green schools organization
Сайтът запознава с дейността и реализираните проекти  на Организацията на зелените училища, която насърчава дългосрочни, цялостни училищни дейности за околната среда.
Зелените училища са програма, ръководена от ученици, с участието на по-широката общност и официалните власти.

Линк: https://greenschoolsireland.org

Leadership and the multi-generational workforce
Статията разглежда различните поколения и техните качества и компетенци, свързани с пазара на труда и реализацията им на работното място. Ако искате да разберете към кое поколение принадлежите и какви са вашите силни и слаби страни, не се колебайте да обърнете внимание на тази статия. В нея ще намерите и полезни съвети за работа в екип.

Линк: https://www.cilip.org.uk/page/multigenerational

Managing a Multigenerational Workforce   
Статията има за цел да разгледа отношенията между различните поколения работници в дадена организация, като отчете както плюсовете, така и минусите на подобнно работно взаимодействие. Представени са различни стилове на работа и  са предложени интересни решения, свързани с професионалната реализация.

Линк: https://www.buildings.com/article-detai … -workforce

Accelerated Schools Project
Статия, насочена към децата в неравностойно положение в училище, които често биват подценявани. В нея се застъпва идеята, че вместо да се акцентира върху негатива, следва на тези деца в училищата да се предложи ускорено обучение, което да позволите те да достигнат своите връстници. 

Линк: https://www.edweek.org/tm/articles/1992 … 9.h03.html   

Online learning consortium. Org
Онлайн обучителният консорциум (OLC) е съвместна общност от лидери и иноватори на висшето образование, посветена на напредъка в качеството на дигиталното преподаване и обучение, предназначени да достигнат и ангажират съвременния обучаем - всеки, навсякъде, по всяко време. OLC вдъхновява иновациите и качеството чрез широк набор от ресурси, включително публикации с най-добри практики, качествен бенчмаркинг, водещи инструкции, конференции, ориентирани към общността, базирани на практически и емпирични изследвания и експертни насоки.

Линк: https://onlinelearningconsortium.org

Network Leadership webinar series
Предлагаме ви серия от он-лайн видея-лекции, насочени към развиване, подобряване и прилагане на лидерски умения.

Линк: https://www.slideshare.net/leadershiper … azcarranza

“София играе” – kaрта и стратегия за пространствата за игра в града
Във връзка с работата по подготовката на стратегията „София играе“, която има задачата да подобри цялостно пространствата за игра в Столична община, екипът на ОП „Софпроект – ОГП“ работи по дигитална информационна система с карта на пространствата за игра в града. Картата има за цел да представи пространствата за игра на територията на Столична община, поддържани от районните администрации и дирекция Зелена Система. Като неделима част от тази система са включени училищата, детските градини и ясли с техните терени.

Линк: https://vizia.sofia.bg/2018/11/04/game-places/

The Future of Social Mobility? MOOCs and Hegemonic Design Bias
Статията  разглежда бързото технологично преобразуване на пазара на труда, което се дължи на уменията, както и непрекъснато нарастващата разлика в търсенето и предлагането в световен мащаб за висшето образование. Като се има предвид, че предоставянето на висше образование по целия свят, което е необходимо само за осигуряване на по-високи заплати в информационната икономика, е силно стратифицирано по расови и социално-икономически линии, тези тенденции заплашват да изострят вече историческите нива на неравенството. Защо това е проблем? – прочетете в статията.

Линк: https://foeworkingpapers.com/2019/02/28 … esign-bias

A Dialogue about Educational Dialogue: Reflections on the Field and the Work of the Cambridge Educational Dialogue Research (CEDiR) Group
Интересен диалог, случил се между професори, студенти и докторанти в университета в Кембридж на теми като: „Образование“,„Диалогична теория и изследователска методология“, „Диалог, професионална промяна и лидерство“, „Диалог за междукултурно и конфликтно преобразуване“, „Цифрови технологии и диалог“, „Диалог в класната стая“. Протечетете различните гледни точки и се запознайте с процеса на работа.

Линк: https://foeworkingpapers.com/2018/11/22 … dir-group/

Primary children’s use of social networking sites: Children’s perspective
Тази статия изследва използването на сайтове и социални мрежи от деца. Повечето от изследванията са фокусирани върху тийнейджърите и резултатите са интерпретирани през техния поглед. Ако искате да разберете могат ли децата да се пазят в он-лайн среда, какви според тях са плюсовете и минусите на социалните мрежи, и как самите те присъстват в тях – това е вашата статия. 

Линк: https://foeworkingpapers.com/2018/02/16 … rspective/

‘Language is Your Dignity’: Migration, Linguistic Capital, and the Experience of Re/De-Valuation
Това изследване разглежда живите реалности на седем възрастни мигранти с различни миграционни траектории, които отиват в Лондон, за да започнат  нов живот. Статия за традициите, за езика и начина, по който се изразяваме. За трудносттите в новата езикова среда и как се поражда дискриминационното отношение и неразбирателство.   

Линк: https://foeworkingpapers.com/2018/02/07 … valuation/

Professional Development in Clinical Leadership: Evaluation of the Chief Residents Clinical Leadership and Management Programme
Доказателствата сочат, че клиничното ръководство от страна на водещи специалисти може да подобри резултатите на пациентите. Многобройни клинични програми за развитие на лидерството се появяват в Обединеното кралство, но липсват стриктни оценки на такива програми. Съществуващите оценки често се съсредоточават върху индивидуалните резултати, с ограничено внимание към организационното въздействие. Това проучване оценява програмата за ръководене и управление в Източна Англия. Въз основа на образователните теории за професионалното обучение, то оценява индивидуалното и организационното въздействие на 10-месечна програма, насочена към стажанти от висши специалности и общопрактикуващи лекари в клинични роли. То също така изследва механизмите за развитие на клиничното лидерство и неговото организационно въздействие.

Линк: https://foeworkingpapers.com/2017/12/08 … programme/

Thinking together, learning together, writing together: synergies and challenges in the collaborative supervisory relationship
Тази статия изследва стойността и потенциалните предизвикателства на съвместното писане на ръководител-студент по време на програма за научни изследвания. Твърди се, че писането за публикация по време на докторантурата е основна част от обучението и въвеждането в изследователската общност, както и че е важно за бъдещите кариерни перспективи. Стремежът да се публикува  докторантския проект предлага на ученика ценна критична обратна връзка, както и опит в защитата на аспекти на изследователската теза. Разглеждат се проблеми като: „авторско право“, „финансиране на научни разработки“, „професионална реализация“.

Линк: https://foeworkingpapers.com/2016/02/02 … ationship/

Working Papers Series, Faculty of Education, University of Cambridge
Поредица от полезни статии на теми като:  образование, обучение, професионално и кариерно развитие, личностно израстване и  комуникации, публикувани на сайта на университета в Кембридж.

Линк: https://foeworkingpapers.com/

EDUCATION    TO    BETTER    THEIR    WORLD
Статията предлага един нов поглед към „академичното“ образование, което въпреки че  се е разпространило по целия свят и всички се борим всяко едно дете да има достъп до него, всъщност  не отчитаме, че светът се променя, при това радикално. И както самите автори казват: „Сегашните и бъдещите ни деца са толкова различни, образованието, което им предлагаме по целия свят, вече не е подходящо за времето, в което те и тяхното потомство ще живеят. За да успеем в бъдещето, днешните и утрешните млади хора се нуждаят от различен вид старт в света - различно основно и средно  образование, от това, което  сега   им се  предлага. Нашите деца сега се нуждаят от образование, което е много по-свързано и реално, отколкото в миналото - образование, което им дава не само знание, но и им осигурява овластяване и посредничество. Те се нуждаят от образование, чиито цели не са само да се подобрят, а по-скоро да подобрят света, в който живеят.“

Линк: http://bettertheirworld.org/wp-content/ … BW-Ch1.pdf

Образованието за възрастни и учещите се градове
Статията представя концепцията за учещите се градове и тяхното развитие през 70-те години на 20-ти век и днес и разглежда връзката между обучението за възрастни и съвременното разбиране за ученето. Тя очертава целите,
характеристики и измеренията на учещият се град. Специално внимание се отделя на взаимозависимостта между социалното включване на хората и икономическото развитие на околната среда като цели на образованието и обучението на възрастни.

Линк: https://drive.google.com/file/d/0BzKg8h … ua2RV/view

Зеленият град
Зелена икономика е широка концепция, разработвана в последните 40 години от научни кръгове, твърде различни като интереси, школи и националност. В началото на 2011 г. тя беше обобщена от UNEP – Екологичната програма на ООН, в навечерието на срещата Рио + 20 през 2012 г. в Бразилия. Зелената икономика според съпътстващия политически документ е тази, която води до подобряване на човешкото благоденствие и социално равенство, докато значително намалява риска за околната среда и екологичната оскъдност.

Линк: https://mittag.wordpress.com/green-city/

5 зелени града – вижте какво ги прави зелени
Идеята зад „зелените градове“ е жилищните райони да се устроят по такъв начин, че замърсяването от човешката дейност да е възможно най-малко. Този процес е дълъг и сложен, но усилията, които полагат тези 5 града са наистина впечатлващи.

Линк: http://saint-gobain.bg/5-zeleni-grada-v … eleni.p504

Зелените градове – поглед вбъдещето
Все повече компании търсят нови решения, за да отговорят на глобалните промени.
Големите градове са най-големите потребители на енергия в цял свят. Те влияят и върху глобалните промени в климата. Двайсетте най-големи града в света, всеки с население над 10 милиона души потерябавт 75% от консумацията на енергия на планетата. Бързото развитие на мегаполисите поставя на дневен ред много проблеми, в това число и необходимостта от промени в инфраструктурата.
Предизвикателствата към транспорта, строителството, енергетиката, екологията са огромни.

Линк: http://citybuild.bg/news/zelenite-grado … hteto/9563

За „зелените“ градове – извън утопията
Утопичната ни представа за това, което наричаме „зелени градове“, на практика се проявява в съвсем различни картини от онези, които сме свикнали да си представяме.
Според ландшафтния архитект д-р Мария Гуркова вдъхновението за един архитект трябва да произлиза именно от природата:
„Ако приемем буквално въпроса за „зелен“ град, то това е една зелена система от добре организирани градски пространства и озеленени площи. Това означава едно правилно насищане на града със зелени площи, а особено важно е и осъществяването на зелени връзки между отделните градски пространства“.
Приоритет ли са ползите от зелената градска среда в днешния ден? Как можем да си осигурим здраве и да намалим вредните емисии с помощта на съвременната ландшафтна архитектура? Какво ни показват добрите европейски примери?

Линк: http://bnr.bg/hristobotev/post/10103793 … n-utopiata

План за Зелен град на София
През 2018 г. София е избрана от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за участие в инициативата „Зелени градове“, с което столицата ни ще получи безвъзмездна финансова помощ от банката под формата на 5-годишен план за реализиране на приоритетни екологични проекти. Планът ще бъде подготвен от екип от международни консултанти от PwC и Arup, като в процеса на разработването му ще бъдат включени широк кръг от местни заинтересовани страни. Предстои да бъдат провеждани и широки консултации с водещите политически сили в Столичния общински съвет, които целят постигане на консенсус по последващото реализиране на проектите и гарантират устойчивост на планираните дейности. Очаква се планът да бъде завършен в рамките на 1 година (през лятото на 2019 г.).

Линк: https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia … rect=false

Какво е приобщаващи образование?
Приобщаващото образование означава, че всички деца са добре дошли да посещават училище, да бъдат записани в подходящ за възрастта им клас и да получат подкрепа да учат, да вземат участие и да дават своя принос във всички аспекти от живота на училището.
Приобщаващото образование е за това как развиваме и проектираме нашите училища, учебни стаи, програми и дейности, така че всички ученици да бъдат включени и да учат заедно.

Линк: https://www.pretti.info/bg/новини/какво-е-приобщаващо-образование

Европейски паспорт за активно гражданство
Като гражданин на ЕС имате право да влияете върху правилата, които важат за повече от 500 милиона души в 28 държави членки. Сега може да възкликнете: „Това е чудесно, но как да направя така, че моят глас да се чуе на практика?“ Настоящата публикация на Европейския икономически и социален комитет отговаря директно на този въпрос; тя е стартов пакет за активно гражданство и демокрация на участието в Европа

Линк: https://www.eesc.europa.eu/sites/defaul … ort-bg.pdf

0

4

Чудесно!  Толкова много опит и гледни точки, които си заслужава човек да опознае.

0

5

Ето още няколко полезни връзки:

Една оригинална идея, която цели провокиране на интереса към четенето на книги, чрез създаване на трейлъри към тях.

Линк: https://www.vesti.bg/vdyhnovenite/bylga … at-6096683

Календар, който напомя кога предстои изпитване, контролно, класна работа и подобрява комуникацията между ученици и учители.

Линк: https://www.vesti.bg/vdyhnovenite/shte- … ia-6095124

Тийноватор е част от международна мрежа U School, адаптирана за българските училища. В нея ментори предприемачи от стартиращи и развити компании в България и с опит в различни сфери, помагат на ученици в 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект.

Линк: https://teenovator.bg/

Следващите няколко линка са предоставени от г-жа Невена Герасимова. Специални благодарности за  безрезервната подкрепа от нейна страна и от страна на нейните колеги от Софтпроект. Полезната информация е споделена в отговор на изразения интерес от страна на участниците в Инкубатора.

Оценка на състоянието  и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават.

Линк: https://drive.google.com/file/d/1_idojt … Ymr91/view

EU Youth Report 2015

Линк: https://drive.google.com/file/d/1Zd-0Zy … bJVhq/view

Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027)

Линк: https://drive.google.com/file/d/0B5LBpC … prMHM/view

"Вгледай се в природата и ще разбереш всичко много по-добре!" Това е мотото на създадената биоферма. Фермата е като голяма класна стая на открито, в която всеки е добре дошъл. Независимо дали искате да научите повече за това как природата организира живота, как решава проблемите и избира устойчивите форми или искате да се насладите на зеленината с чаша чай в ръка, във фермата със сигурност няма да останете безразлични. С мисъл за децата е обособена и специална детска зона, в която всеки малчуган може да прекара своето специално време, близо до природата. Повече за инициативата на посочения линк:

Линк: http://biotifulfarm.bg/the-farm/

0