В споделените линкове, може да проследите как информацията за "ИНКУБАТОРА" е отразена в медиите и в социалните мрежи (различни от официалните на проекта). Ако желаете и вие да допринесете за популяризирането на инициативата, чувствайте се свободни да публикувате информация за нея и споделяйте тази, която сте открили.
Благодарим ви!

Инфорамционен порал за неправителствените организации в България

Линк: https://www.ngobg.info/bg/news/117167-учайствай-в-проект-инкубатор-на-тематични-образователни-мрежи-в.html

Линк: https://www.ngobg.info/bg/news/117415-първо-публично-събитие-по-проект-инкубатор-на-интегрирани-градски.html